Wycena druku 3D

Ze względu na indywidualny charakter usługi każdy projekt zostaje poddany indywidualnej wycenie. Ostateczny koszt jest zależny od kilku czynników takich jak: rozmiar modelu, oczekiwana jakość wydruku, ilość detali, materiał z którego zostanie wykonany obiekt. Przygotowanie wyceny jest całkowicie bezpłatne. W celu wykonania oferty prosimy o wysłanie swojego projektu w formacie STL.

WYŚLIJ PROJEKT
(format pliku STL)

ZAAKCEPTUJ WYCENĘ

GOTOWY MODEL

Co to jest plik STL?

STL (Stereolitografia) to format pliku obsługiwany przez większość programów CAD. Ten rodzaj pliku stosuje się powszechnie w celu szybkiego prototypowania (rapid prototyping). Pliki STL opisują geometrię powierzchni trójwymiarowego modelu w formie połączonych ze sobą trójkątów. W celu uzyskania jak najbardziej dokładnej powierzchni projektowanego modelu zaleca się stosowanie niskiej tolerancji odchylenia powierzchni. Skutkuje to znaczącym wzrosłem ilość trójkątów z której zbudowana jest powierzchnia obiektu w formacie STL.

Jak zaprojektować model do druku 3D?

  1. Plik STL
  2. Aby możliwe było wydrukowanie modelu na drukarce 3D konieczne jest zapisanie zaprojektowanego obiektu do pliku STL. Format ten obsługiwany jest przez większość programów CAD.

  3. Jednolita bryła
  4. Podczas tworzenia projektu należy pamiętać o tym aby model stanowił jednolitą bryłę i wszystkie jego powierzchnie powinny być zamknięte.

  5. Grubość ścianki modelu
  6. W celu uzyskania stabilnego wydruku modelu minimalna grubość ścianki powinna wynosić 0.8mm.