Wydruki 3D, czyli jak można korzystać z osiągnięć technologicznych

W dzisiejszych czasach technologie związane z drukowanie materiałów trójwymiarowych są już tak zaawansowane, że dla klientów można w zasadzie przygotować każdy produkt. Korzystając np. z metody CJP tworzy się koncepcyjne obiekty ze sproszkowanego gipsu, a później utwardza specjalnym lepiszczem. Odpowiedni kolor dokłada się podczas nanoszenia środka spajającego poszczególne warstwy ze sobą.
Technologia FDM stosowana jest do tworzenia prototypów, które można poddawać dalszej obróbce. Opiera się na wykorzystaniu uplastycznionych materiałów, a powstające tą metodą modele są wytrzymałe, trwałe i gotowe od razu do użytku oraz mogą przyjmować nawet złożone kształty geometryczne. Na bazie technologii MJM powstają prototypy, które można wykorzystać do odlewów lub silikonowych form.

Szerokie zastosowanie wiązki laserowej

Spiekanie laserem to metody wykorzystywane w technologii SLS i DMSL. W przypadku pierwszej z nich spiekanie dotyczy sproszkowanych cząstek polimerów i odbywa się w odpowiednio wysokiej temperaturze. DMSL pozwala na drukowanie z zastosowaniem proszków metalicznych (stopy brązu, proszki tytanowe i inne) np. wytrzymałych części metalowych, które można później dalej obrabiać (szlifować, kleić, malować itp.). SLA (stereolitografii), czyli technologia opierająca się na utwardzaniu żywicy wiązką laserową najczęściej wykorzystywana jest do tworzenia precyzyjnych elementów konstrukcyjnych dla przemysłu.