Prototypy

Technologia druku 3D w istotny sposób wspiera proces projektowania nowego produktu w firmach produkcyjnych. Za pomocą wydrukowanego prototypu zgodnie z projektem mamy możliwość sprawdzenia ewentualnych błędów konstrukcyjnych lub nietrafionych założeń. Jednocześnie wykorzystanie druku 3D na etapie tworzenia prototypu pozwala zdecydowanie skrócić czas jego wykonania w stosunku do tradycyjnych metod oraz obniżyć koszt wytworzenia.

Produkcja krótkoseryjna

Wykorzystanie druku 3D w produkcji krótkoseryjnej gwarantuje obniżenie kosztów wytworzenia produktów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Każdy element wykonany przy pomocy drukarki 3D spełnia wymogi specyfikacji technicznej zawartej w projekcie 3D.

Korzyści wynikające z zastosowania druku 3D:

  • obniżenie kosztów wykonania prototypu
  • niski koszt wytworzenia w przypadku produkcji krótkoseryjnej
  • wysoka dokładność wydrukowanych modeli
  • zdecydowanie krótszy czas realizacji usługi w stosunku do tradycyjnych metod
  • możliwość wykorzystania różnych materiałów do druku