Edukacja

Druk 3D w prosty sposób umożliwia przeniesienie wiedzy, która do tej pory była dostępna tylko w podręcznikach na modele, które w znacznym stopniu ułatwiają zrozumienie danego zagadnienia przez uczniów. Drukowanie 3D stworzyło możliwość wykonania modeli, przekrojów konstrukcyjnych i innych materiałów edukacyjnych, które do tej pory były trudno dostępne lub wymagały wysokich nakładów finansowych. Technologia druku 3D w zależności od potrzeb umożliwia wykonanie modeli dydaktycznych z różnego rodzaju materiałów wykorzystywanych przez naszą firmę.

Korzyści wynikające z zastosowania druku 3D:

  • łatwiejsze przyswajanie wiedzy dzięki modelom 3D
  • wysoka dokładność wydrukowanych modeli
  • niski koszt wykonania modelu